โลโก้เว็บไซต์ ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาษาจีน) สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาษาจีน) สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 พฤษภาคม 2565 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 2627 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กรอกข้อมูลสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ที่นี่

(เปิดให้กรอกข้อมูลวันที่ 24 พ.ค. - 3 มิ.ย. 65)

 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง อาจารย์ (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี ด้านภาษาจีนหรือการสอนภาษาจีน) สังกัดกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 

- รับสมัครวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยรับสมัครผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) ระบบ Google form โดยให้เข้าไปกรอกข้อมูล พร้อมแนบใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ลิ้งค์หน้าเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล https://personal.rmutl.ac.th (หัวข้อข่าวรับสมัครงาน) 

- ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร/ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ (400 บาท) บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 521-6-04676-3 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเก็บเอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน (การชำระเงินสามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น.)

- ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (อาจารย์ภาษาจีน)

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (อาจารย์ภาษาจีน)

ติดต่อสอบถาม 053-921444 ต่อ 1218 (ในวันและเวลาราชการ) , 087-3621549 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา