โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้เพื่อคัดเลือกวารสารคุณภาพและพัฒนาบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้เพื่อคัดเลือกวารสารคุณภาพและพัฒนาบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กรกฎาคม 2565 โดย นายเอกธนัช ศรีบุญมา จำนวนผู้เข้าชม 910 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “การจัดการความรู้เพื่อคัดเลือกวารสารคุณภาพและพัฒนาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ”

ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 ณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ 5 จังหวัด 

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ >>>คลิก<<<

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>คลิก<<<

 ZOOM Meeting ID: 937 1491 6726
 Passcode : 723979
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณธีราพร 053-723979 ต่อ 5000-1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา