โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (เชียงใหม่) แจ้งข้อมูลที่บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (เชียงใหม่) ควรทราบ เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (เชียงใหม่) แจ้งข้อมูลที่บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (เชียงใหม่) ควรทราบ เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 16 กรกฎาคม 2565 โดย นายเอกธนัช ศรีบุญมา จำนวนผู้เข้าชม 1205 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (เชียงใหม่)

แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1

ประจำปีการศึกษา 2562

---------------------------------

กำหนดการซ้อมย่อย : วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

โดยผู้สำเร็จการศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังแนบ

1. กำหนดการซ้อมย่อย พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (เชียงใหม่) >>>คลิก<<<

2. สรุปการแต่งกาย วันฝึกซ้อมย่อยคณะฯ (วันที่ 12 สิงหาคม 2565) >>>คลิก<<<

3. ลำดับการนั่ง วันฝึกซ้อมย่อยคณะฯ (วันที่ 12 สิงหาคม 2565) >>>คลิก<<< (Update ข้อมูล 5 ส.ค. 65)

4. กำหนดการซ้อมใหญ่รวม พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร (รวม 6 พื้นที่) >>>คลิก<<<

5. ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง การแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (สำหรับ วันถ่ายภาพหมู่บัณฑิต / วันซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 2  / วันรับพระราชทานปริญญาบัตร)  >>>คลิก<<<

6. กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต (เชียงใหม่) (วันที่ 13 สิงหาคม 2564) >>>คลิก<<< (Update ข้อมูล 5 ส.ค. 65)

7. ข้อควรปฏิบัติของบัณฑิต เกี่ยวกับการแต่งกายของบัณฑิต >>>คลิก<<< (Update ข้อมูล 5 ส.ค. 65)

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โทร 053-921444 ต่อ 2602 หรือ Facebook Fanpage >>>คลิก<<<

ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา ได้ที่ https://graduation.rmutl.ac.th/

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา