โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ร่วมฟังการเสวนา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ร่วมฟังการเสวนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กันยายน 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 3527 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 อาจารย์สมศักดิ์  นาวายุทธ อาจารย์เฉลิมชัย  พาราสุขและอาจารย์เดชาธร  พจนพงษ์ นำนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมงาน “NBT World : Thailand 24/7 Live” กิจกรรมสร้างการรับรู้สถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ NBT World ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ โดยมีนายอภินันท์  จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธาน พร้อมกันนี้คณะนักศึกษาได้ร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง “เส้นทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวที่โลกจับตา” จาก Mr.Wang Xiusheng รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ นายวิสูตร  บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ดร.บุญทา  ชัยเลิศ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเสวนาในงานนี้

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา