โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการแนะแนวการศึกษาผ่านกิจกรรม STEAM_BALA  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการแนะแนวการศึกษาผ่านกิจกรรม STEAM_BALA

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 สิงหาคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 99 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันศุกร์ที่​ 5 สิงหาคม​ 2565 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง)  จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียม​อุดม​ศึกษา​พัฒนาการเขลางค์นคร​ ผ่านกิจกรรม STEAM_BALA สร้างการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
          ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เปิดเผยว่าการแนะแนวผ่านกิจกรรม STEAM_BALA เป็นกิจกรรมนำแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาทำเป็นธุรกิจนวัตกรรม ที่บูรณาการระหว่างหลักสูตรในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ โดยบูรณาการความรู้ความเข้าใจทางด้าน STEAM วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลปะ (Art) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้ากับทักษะวิชาชีพทุกหลักสูตร ในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และการทำธุรกิจ
          สำหรับการแนะแนวผ่านกิจกรรม STEAM_BALA เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของหลักสูตรต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรมการทำสบู่โดยหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ  กิจกรรมการเขียนแผนการตลาด Business Model และการถ่ายรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มยอดขายโดยหลักสูตรการตลาด​และหลักสูตรการจัดการ  กิจกรรมการคิดต้นทุนโดยหลักสูตรการบัญชี  กิจกรรมการออกแบบโลโก้โดยหลักสูตรเทคโนโลยี​ธุรกิจ​ดิจิทัล รองคณบดีฯ กล่าวในตอนท้าย
          โอกาสนี้ คณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ​คณะบริหาร​ธุรกิจ​และ​ศิลปศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้เข้าพบผู้บริหารของโรงเรียนเพื่อขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเข้าจัดกิจกรรมในภาคการศึกษาถัดไป
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ/ที่มาของข่าว : ดร.ศิริขวัญ  ปัญญาเรียนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา