โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน และ ศสป.3 กอ.รมน.ภาค3 จัดกิจกรรม สานฝัน เปิดประสบการณ์ร่วม จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 5 พื้นที่จังหวัดน่าน | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน และ ศสป.3 กอ.รมน.ภาค3 จัดกิจกรรม สานฝัน เปิดประสบการณ์ร่วม จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 5 พื้นที่จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 4 กันยายน 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 703 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 มทร.ล้านนา น่าน และ ศสป.3 กอ.รมน.ภาค3 ได้จัดกิจกรรม"สานฝัน เปิดประสบการณ์ร่วม จากพี่สู่น้อง" ครั้งที่ 5 พื้นที่จังหวัดน่าน มีการจัดกิจกรรมและการเยี่ยมชมบูธนิทรรศการจาก 3 คณะ และการศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆ โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน , รศ.ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ , นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน ,  นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน , ตัวแทนอาจารย์ บุคลากร และ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และมณฑลทหารบกที่ 38

เพิ่มเติม : มทร.ล้านนา น่าน และ ศสป.3 กอ.รมน.ภาค3 จัดกิจกรรม สานฝัน เปิดประสบการณ์ร่วม จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 5 พื้นที่จังหวัดน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา