โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิทุนศึกษสร้างฝัน(Create Your Future Foundation) | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

พิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิทุนศึกษสร้างฝัน(Create Your Future Foundation)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1315 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับคุณชนิกา เหมะพรรณ์ รองประธานมูลนิธิทุนศึกษาสร้างผัน(Create Your Future Foundation) และคณะกรรมการมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว ในโอกาสเดินทางมามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา มีความประพฤติดีเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษาทั่วไปแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษา (คลิก !! เข้าชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา