โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ออกวารสารฉบับที่ 6 “JSAT Journal Vol.3 No.2 July – Dec 2022” | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ออกวารสารฉบับที่ 6 “JSAT Journal Vol.3 No.2 July – Dec 2022”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 11463 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ออกวารสาร Journal of Science and Agricultural Technology (J. Sci. Agri. Technol. : JSAT) ฉบับที่ 6 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565) “JSAT Journal Vol.3 No.2 July – Dec 2022” โดยมีจำนวน 5 เรื่องได้แก่

1. Nutritional, functional, and sensory properties of poundo yam flour enriched with Irish potato flour 
Sunmonu, Basirat Afolake Ojubanire*, Gbadawiyu, Mistura Folasade, Agbaje, Rafiu, Joel Temitayo Tosinand Jimoh, Kazeem
 
2. Utilization of Carissa carandas Linn. aqueous extracts as reducing agent for traditional cotton fabrics dyeing with indigo from Strobilanthes cusia Nees
Pat Pranamornkith, Waranya Tharawatchruk, Watee Panthuwat, Suraphon Chaiwongsar, Wachira Yodthong and Tanongsak Sassa-deepaeng*
 
3. Case study: Evaluation of implementations of good dairy farming practice (GDFP) at SRC Animal Health Dairy Farm, Nakhon Ratchasima, Thailand
Aurelia Aprilianty*, Meilina Rizky Fadillah, Aprodita, Harits Ghozi Muzaki Sartono, Lilik Eka Radiati and Marjuki
 
4. Effects of electrical conductivity and micro/nanobubbles in nutrient solutions of hydroponics on growth and yield of cherry tomato
Suchada Thichuto, Parinyawadee Sritontip, Vishnu Thonglek and Chiti Sritontip*
 
5. Cooling Holstein cows and heifers before parturition during summer: physiological responses prepartum and productive responses postpartum
Mejía-Lastra, A.J., L. Avendaño-Reyes*, U. Macías-Cruz, S. Rojas-Hernández, J.A. Aguilar-Quiñonez,
T.J. Velázquez-Alcaraz, S. Wittayakun, F. Van Eerdenburg and A. Vicente-Pérez
 
โดยเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งในรูปแบบ Full Print และ Online article ผ่านทางลิงก์  http://jsat.rmutl.ac.th หรือ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSAT/issue/view/16969 

          ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งบทความภาคภาษาอังกฤษ ในประเภทบทความวิจัย (Research Article) และ บทความปริทัศน์ (Review Article) โดยผลงานที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ใน JSAT จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น ทางเว็บไซต์  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSAT/index


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา