โลโก้เว็บไซต์ ห้องสอบสัมภาษณ์ รอบ 2.1 : ปีการศึกษา 2567 (เฉพาะเชียงใหม่) | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ห้องสอบสัมภาษณ์ รอบ 2.1 : ปีการศึกษา 2567 (เฉพาะเชียงใหม่)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มกราคม 2566 โดย นายเอกธนัช ศรีบุญมา จำนวนผู้เข้าชม 1678 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์ รอบ 2.1 : ปีการศึกษา 2567 

วันสอบสัมภาษณ์ : เสาร์ที่ 20 เมษายน 2567

รายงานตัวหน้าห้องสัมภาษณ์ เวลา 08.30 น.

สัมภาษณ์เวลา 09.00 น.

Click

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา