โลโก้เว็บไซต์ เหล่าดารา นักร้อง บัณฑิตป้ายแดง จาก มทร.ล้านนา  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์