โลโก้เว็บไซต์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่ดี อินตา มารดา ผศ.ยุรธร จีนา อาจารย์ประจำคณะบริหารฯ มทร.ล้านนา  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่ดี อินตา มารดา ผศ.ยุรธร จีนา อาจารย์ประจำคณะบริหารฯ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มีนาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 100 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 19.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน  รักษาราชการแทนอธิการบดี  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตลอดจนบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่ดี อินตา มารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรธร จีนา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ณ วัดลัฏฐิวัน(วัดพระนอนขอนตาล) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้จะมีการสวดพระอภิธรรมคุณแม่ดี อินตา  ถึงวันที่ 11มีนาคม  2566 ในเวลา 19.30 น. และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ วันที่​ 12 มีนาคม 2566 เวลา​ 14.00 น.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา