โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบ 4 : TCAS 4 ประจำปีการศึกษา 2566 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบ 4 : TCAS 4 ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 พฤษภาคม 2566 โดย นายเอกธนัช ศรีบุญมา จำนวนผู้เข้าชม 1532 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการและรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ

รอบ 4 : Extra ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 66

ณ สำนักงานหลักสูตร/วิชาเอก เวลา 09.00 - 16.00 น.


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา