โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานซอฟแวร์ปฏิบัติการวางแผนทรัพยากรธุรกิจขององค์กร | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานซอฟแวร์ปฏิบัติการวางแผนทรัพยากรธุรกิจขององค์กร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 411 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ " การใช้งานซอฟแวร์ปฏิบัติการวางแผนทรัพยากรธุรกิจขององค์กร”  ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการบัญชีดิจิทัล ชั้น  2  อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพื่อแนะนำการใช้การใช้งานระบบและซอฟแวร์ปฏิบัติการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชีดิจิทัลโดยบริษัท เรฟโวลูชั่น ไดแดคติค จำกัด
          สำหรับการจัดอบรมดังกล่าวมีการแนะนำการใช้งานชุดนำเสนอการเรียนการสอนอัจฉริยะ และการใช้งานซอฟแวร์ปฏิบัติการวางแผนทรัพยากรธุรกิจขององค์กร อาทิ ระบบ ERP ระบบวางบิล ระบบบัญชี ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ระบบบริหารสินค้าคงคลัง ระบบการผลิต ฯลฯ โดยมีอาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง และนักศึกษาสาขาการบัญชี เข้าร่วม 25 คน ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการบัญชีดิจิทัลจะเป็นห้องปฏิบัติการที่รองรับการเรียนรู้ในอนาคตของนักศึกษาที่มีการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีสมัยใหม่  พัฒนาศักยภาพทางด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้กับผู้ประกอบวิชาชีพและผู้สนใจ
        ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
        ภาพ : จตุพร  โปธาคำ
        ที่มาของข่าว : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา