โลโก้เว็บไซต์ สถช. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น รอง ผอ.สถช. ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

สถช. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น รอง ผอ.สถช. ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 มิถุนายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 3893 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในกลุ่มวิชาไทยศึกษา (Thai Studies) หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา