โลโก้เว็บไซต์ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กรกฎาคม 2566 โดย แววดาว ญาณะ จำนวนผู้เข้าชม 1634 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา