โลโก้เว็บไซต์ มรภ.ภูเก็ต ศึกษาดูงาน มทร.ล้านนา ด้านทะเบียนและการจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE การบริหารจัดการหลักสูตรธุรกิจการค้าและบริการ   | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

มรภ.ภูเก็ต ศึกษาดูงาน มทร.ล้านนา ด้านทะเบียนและการจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE การบริหารจัดการหลักสูตรธุรกิจการค้าและบริการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กันยายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 186 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นพดล จันระวัง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต และคณะในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE และการเรียนรู้แบบ Module คณะวิศวกรรมศาสตร์ และการบริหารจัดการหลักสูตรธุรกิจการค้าและบริการ ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา กับผู้ประกอบการในเครือ Central Group, CP All และ ไทยวัสดุ  พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมงานระบบทะเบียนนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง 6 พื้นที่ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการแก่นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อใน มทร.ล้านนา อีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา