โลโก้เว็บไซต์ ทำความดีเพื่อพ่อ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ทำความดีเพื่อพ่อ


ตัวแทนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้ร่วมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการจัดทำริบบิ่นสีดำแจกแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัฯ เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล