โลโก้เว็บไซต์ ทำความดีเพื่อพ่อ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ทำความดีเพื่อพ่อ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 ตุลาคม 2559 โดย ชัยยงค์ จันทร์ศรี จำนวนผู้เข้าชม 972 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตัวแทนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้ร่วมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการจัดทำริบบิ่นสีดำแจกแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัฯ เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา