โลโก้เว็บไซต์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ทีมฟินน์ มทร.ล้านนา โชว์ผลงานน้ำปูกึ่งสำเร็จรูป คว้ารองชนะเลิศ  ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 66 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ร่วมแสดงความยินดีกับ ทีมฟินน์ มทร.ล้านนา โชว์ผลงานน้ำปูกึ่งสำเร็จรูป คว้ารองชนะเลิศ  ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 66

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 พฤศจิกายน 2566 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 188 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ทีม Finn (ฟินน์)" นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ส่ง ผลิตภัณฑ์ “Phung Na” น้ำพริกน้ำปูอบแห้ง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 ประเภทกินดี พร้อมรับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 10,000 บาท จากคุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ  ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

 

ทีม Finn (ฟินน์)" ประกอบด้วย น.ส.กันต์กรนัฐ  กรวัฒน์ธยาน์, น.ส.อังคณา อุ่นนันกาศ, น.ส.ศุภนัดดา ชัยวุฒิ, น.ส.ประภาทิพย์ ศรีดวงแก้ว,  น.ส.ลภัสนันท์ อินต๊ะสอน, น.ส.จุฑาภรณ์ ภูมิมาลา  โดยมีอาจาร์ลมัย ผัสดี ผู้ควบคุมทีม ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ หน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน ธนาคารออมสินภาค 8 กำกับดูแล พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้พร้อมรับประทาน และยกระดับมาตรฐานให้ถูกสุขลักษณะ จนได้รับมาตรฐานอาหารและยา (อย.) และได้สร้างความร่วมมือกับองค์กรเอกชนในการทำ OEM ซึ่งภายหลังจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา ทำให้กลุ่มชุมชนมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 78.6  เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ทำให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา