โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU นำผลงานวิจัยของนักวิจัย ภายใต้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU เข้าร่วมงานงานแสดงสินค้ายิ่งใหญ่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ฉลองครบรอบ 40 ปี “FTI CHIANGMAI FAIR 2023“ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU นำผลงานวิจัยของนักวิจัย ภายใต้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU เข้าร่วมงานงานแสดงสินค้ายิ่งใหญ่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ฉลองครบรอบ 40 ปี “FTI CHIANGMAI FAIR 2023“

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 12 พฤศจิกายน 2566 โดย Natthida Wongpaeng จำนวนผู้เข้าชม 294 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 4-12 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มทร.ล้านนา ได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์จากการต่อยอดงานวิจัยภายใต้แหล่งทุนในกำกับการดูแลของกลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ที่ได้ร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดผลงานวิจัยในเชิงธุรกิจ ที่ได้นำมาจัดแสดงภายในงานแสดงสินค้ายิ่งใหญ่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ฉลองครบรอบ 40 ปี “FTI CHIANGMAI FAIR 2023“ เวลา 10.30 น.- 21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ภายในบูท มทร.ล้านนา บริเวณประตูทางเข้า ราชพฤกษ์ 1 

ทั้งนี้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้ร่วมกับสถานประกอบการ มาจัดแสดง ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ผัดไทยอบแห้งพร้อมเส้นข้าวบุก ภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปมูลค่าสูงจากแป้งข้าวและบุกผง (ผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยพร้อมปรุง)ด้วยเทคนิคการฟรีเจลลาติไนซ์เซชั่น ของ ดร. สุภาวดี แช่ม สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ ร่วมกับบริษัท วีเจเค โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (แหล่งทุน TRM)

2. ผลิตภัณฑ์ปลานิลหยองเสริมแคลเซียม ภายใต้โครงการการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลานิลหยองเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสู่เชิงพาณิชย์ ของ ผศ.ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนาเชียงราย หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านโป่งเกลือ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (แหล่งทุน TRM)

3. ผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่มดำรงค์ ภายใต้โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่ม ของ ผศ.เพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ ร่วมกับ บริษัท ดำรงค์ ฟู๊ดส์ 1971 จำกัด (แหล่งทุน ITAP)

4. ผลิตภัณฑ์น้ำพริกโรยข้าวบ้านป้อเจ้า ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ SMEs กับการพัฒนานวัตกรรมอาหาร สาหรับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ของ นางเบญจมาศ ชัยพรหม ผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษาระบบคุณภาพ บริษัท อิมม์ คอนซัลติ้ง จำกัด (แหล่งทุน ITAP)

5. ผลิตภัณฑโกโก้ “ช็อกโกแลตคีโต” ภายใต้โครงการพัฒนาโกโก้ไทยสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าสูงในรูปแบบอาหารทางเลือก “ช็อกโกแลตคีโต” และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์โภชนาการผงโกโก้เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ของ ผศ.ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัทฮิลล์ไทรบ์โกโก้คอฟ จำกัด (แหล่งทุน TM และ TRM)

6. ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวทุเรียนกึ่งสำเร็จรูป "ข้าวเหนียวทุเรียนอบแห้ง" ภายใต้โครงการนวัตกรรมกระบวนการผลิตข้าวเหนียวอบแห้งด้วยเทคนิควิธีพับปิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวทุเรียนกึ่งสำเร็จรูปสู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก ของดร. สุภาวดี แช่ม สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนาลำปาง ร่วมกับ บริษัท ลี่ภา ภัส เทรดดิ้ง จำกัด (แหล่งทุน TRM)

 

ทั้งนี้ภายในงานยังมี "ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า ราชมงคลล้านนา RMUTL "(ผลิตภัณฑ์จากการต่อยอดงานวิจัย ผลิต และทดลองการตลาด เพื่อการศึกษา) ผลิตภัณฑ์จากฝีมือของอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ อาทิ ซอสมะแขว่น แยมส้มสีทอง จาก มทร.ล้านนา น่าน กาแฟคั่วพันธุ์อาราบิก้า ปลูกในพื้นที่อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ผลิตภัณฑ์แคบหมูอบกรอบ จากมทร.ล้านนา ลำปาง บานาน่าอัลตรา(กล้วยตากหวานน้อยด้วยเทคโนโลยีอัลตราโซนิก) มัชรูมบิวตี้เยลลี่ บะหมี่ผักปลังอบแห้งจากมทร.ล้านนาพิษณุโลก ผงชงดื่มถั่วห้าสีจากผสมงาดำ ผงโรยข้าวจากกากงาดำ น้ำพริกปลาย่างเสริมไข่เค็มกึ่งสำเร็จรูป รวมทั้งผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ จากคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา และผลิตภัณฑ์จากโครงการใต้ร่มพระบารมีที่เข้าร่วมจัดแสดงภายในงานอีกด้วย

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา