โลโก้เว็บไซต์ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่และการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่และการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 591 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่และการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้เขียน/เรียบเรียง

  • อาจารย์ณฐมน ทรัพย์บุญโต
  • อาจารย์สุริยงค์ ประชาเขียว
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี
  • อาจารย์รสริน จอร์นสัน
  • อาจารย์กนกอร จิตจำนงค์
  • อาจารย์กนกพงษ์ ศรีเที่ยง

 

จำนวน 31 หน้า

ปีพิมพ์ 2563

วางรูปเล่ม/จัดพิมพ์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

เกี่ยวกับหนังสือ

หนังสือความรู้จากหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่และการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ภายใต้โครงการผลักดันการนำผลงานทางวิชาการสู่การไปใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf คลิกที่นี่

Flipbook | คลิก

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา