โลโก้เว็บไซต์ ชมรม REAL RMUTL Formula Student คว้า 4 รางวัลในการแข่งขัน 18th TSAE Auto Challenge - Student Formula 2024 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ชมรม REAL RMUTL Formula Student คว้า 4 รางวัลในการแข่งขัน 18th TSAE Auto Challenge - Student Formula 2024

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มกราคม 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 504 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ชมรม REAL RMUTL Formula Student มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการแข่งขัน 18th TSAE Auto Challenge - Student Formula 2024 ระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ สนาม Pathumthani Speedway จังหวัดปทุมธานี ซึ่งสามารถคว้ารางวัลทั้งสิ้น 4 รายการประกอบด้วย

- รางวัลชนะเลิศ Cost Score 

-รองชนะเลิศอันดับที่ 1 Design Event 

-รองชนะเลิศอันดับที่ 1 Acceleration Event 

-รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คะแนนรวม Static 

   สำหรับการแข่งขัน 18th TSAE Auto Challenge - Student Formula 2024 จัดโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย หรือ สวยท (Society of Automotive Engineers-Thailand) เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้ออกแบบ สร้าง ทดสอบ และแข่งรถตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดเช่น ทั้งการทรงตัว ความเร็ว การออกแบบทางวิศวกรรม รวมถึงต้นทุนในการผลิต ซึ่งเป็นโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถเพื่อก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้ โดยการแข่งขันดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ผู้ผลิตขึ้นส่วนยานยนต์ บริษัทหน่วยงานราชการ และหน่วยงานในภาคเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

heartขอบคุณรูปภาพจากอาจารย์จีราวิชช์ นักศึกษาชมรมทุกท่าน และผู้ให้การสนับสนุนทุกๆท่าน มา ณ โอกาสนี้heart

Cr. https://www.facebook.com/RmutlFormulaStudent

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา