โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 มทร.ล้านนา แด่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 มทร.ล้านนา แด่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 มกราคม 2567 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 233 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น. อาจารย์ศรีธร อุปคำ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย พิธีพระราชทานปริญญา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและซักซ้อมความเข้าใจ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและงานจราจร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 แด่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 มีคณะกรรมการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

 

โดยรายละเอียดวันและเวลา การดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 แด่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้

 • วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 - พิธีซ้อมใหญ่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  • 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 

   • 07.00-16.00 น.   คณะกรรมการฯ สแกนใบหน้ายืนยันตัวตน รับบัตรติดหน้าอก
   • 14.00 น.             คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย เข้าร่วมซักซ้อมการปฏิบัติงาน(จุดปฏิบัติงาน) และรับอุปกรณ์/สื่อสาร/เอกสาร/บัตรจอดรถ
  • 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 

   • 05.00-16.00 น.    ฝ่ายจราจร เปิด-ปิด ลานจอดรถ /ฝ่ายความปลอดภัย เปิด-ปิด ประตูหอประชุม
   • 06.00 น.              คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย เข้าประจำจุดตามมอบหมาย
   • 12.00-17.00 น.    คณะกรรมการฯ ตรวจ ATK

 

 • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 - พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 แด่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  • 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 
   • 05.00-16.00 น.      ฝ่ายจราจร เปิด-ปิด ลานจอดรถ / ฝ่ายความปลอดภัย เปิด-ปิด ประตูหอประชุม
   • 06.00 น.                คณะกรรมการความปลอดภัย เข้าประจำจุดตามมอบหมาย
   • 16.00 น.                ส่งคืนพื้นที่

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา