โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดประชุมสัญจรนโยบายและแนวทางบริหารจัดการ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดประชุมสัญจรนโยบายและแนวทางบริหารจัดการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 มกราคม 2567 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 81 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 26 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร ศรีชนาพันธ์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจศิลปศาสตร์  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ร่วมต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา ในโอกาสประชุมสัญจรชี้แจงนโยบายและแนวทางบริหารจัดการ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง
         การจัดประชุมดังกล่าวมีการแนะนำคณะผู้บริหาร รองคณบดี ภารกิจในการพัฒนางาน  เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารคณะฯ ส่วนกลางสู่พื้นที่ลำปาง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีส่วนร่วมสู่เป้าหมายที่เป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน
         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
         ภาพ :จตุพร  โปธาคำ
         ที่มาของข่าว : ปฑิตตา  แสนจิตร
         ภาพกิจกรรมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา