โลโก้เว็บไซต์ วีดิทัศน์ : พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มทร.ล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

วีดิทัศน์ : พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มทร.ล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 18 กุมภาพันธ์ 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1501 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา