โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 มีนาคม 2567 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 1091 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   


        คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน "หลักสูตรยานยนต์ฟฟ้าดัดแปลง" ระยะเวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ให้แก่ นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก


 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา