โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษารอบ 3 : Extra (3.2) | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษารอบ 3 : Extra (3.2)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 เมษายน 2567 โดย นายเอกธนัช ศรีบุญมา จำนวนผู้เข้าชม 523 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบ 3 : Extra (3.2) ประจำปีการศึกษา 2567

โดยมีรายละเอียดหลักสูตร/วิชาเอกที่รับสมัคร ดังนี้

.

1. 200 - ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ : ลิงค์รายละเอียดการรับสมัคร https://shorturl.asia/RC3G4

2. 202 - บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจ ภาคพิเศษ : ลิงค์รายละเอียดการรับสมัคร https://shorturl.asia/L3Gt8

3. 207 - International Business Management : ลิงค์รายละเอียดการรับสมัคร https://shorturl.asia/cg1Em

4. 210 - บธ.บ.บริหารธุรกิจ-ภาษาอังกฤษธุรกิจ : ลิงค์รายละเอียดการรับสมัคร https://shorturl.asia/SEa9l

5. 211 - บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ : ลิงค์รายละเอียดการรับสมัคร https://www.facebook.com/bischiangmai

6. 214 - ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ภาคพิเศษ : ลิงค์รายละเอียดการรับสมัคร https://shorturl.asia/gQeZ0

7. 219 - บธ.บ.บริหารธุรกิจ-ธุรกิจการค้าและบริการ (ภาคปกติ) กลุ่มนักศึกษาเทียบโอน (จบ ปวส.) : ลิงค์รายละเอียดการรับสมัคร https://www.facebook.com/TSB.RMUTL

8. 298 - บธ.บ.บริหารธุรกิจ-ธุรกิจการค้าและบริการ ภาคพิเศษ โครงการร่วม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด : ลิงค์รายละเอียดการรับสมัคร https://www.facebook.com/TSB.RMUTL

9. 299 - บธ.บ.บริหารธุรกิจ-ธุรกิจการค้าและบริการ ภาคพิเศษ โครงการร่วม บริษัท กลุ่มเซ็นทรัลฯ : ลิงค์รายละเอียดการรับสมัคร https://www.facebook.com/TSB.RMUTL

.

ทั้งนี้ การรับสมัครในรอบ 3 : Extra (3.2) หลักสูตร/วิชาเอกจะเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครโดยตรง โดยกำหนดการรับสมัคร หลักสูตร/วิชาเอกเป็นผู้กำหนด ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ ได้ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้

.

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน






ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา