โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม Big Cleaning Day 2567 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

กิจกรรม Big Cleaning Day 2567

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 5 พฤษภาคม 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 484 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 

           โดยเริ่มดำเนินการจุดแรก บริเวณโดยรอบงานอาคารและสถานที่ ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 

             โดยได้กำหนดการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ดูแลรักษาความสะอาดสำนักงาน อาคารสถานที่ราชการ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามตลอดจนดูแลรักษาทัศนียภาพให้ที่สวยงามตลอดทั้งปี พ.ศ. 2567 ดังนี้

วันที่ 28  มิถุนายน 2567
วันที่ 26  กรกฎาคม 2567
วันที่ 30 สิงหาคม 2567
วันที่ 27 กันยายน 2567
วันที่ 25 ตุลาคม 2567
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567
วันที่ 27 ธันวาคม 2567

ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานด้านการพัฒนาองค์กร และสื่อสารออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา