โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงงานของนักศึกษาฝึกทักษะ2567 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

กิจกรรมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงงานของนักศึกษาฝึกทักษะ2567

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 5 พฤษภาคม 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 399 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดกิจกรรมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงงานของนักศึกษาฝึกทักษะ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัด ณ ห้องประชุมเชียงดา ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กลาง

ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานด้านการพัฒนาองค์กร และสื่อสารออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา