โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศฯ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมพบปะผู้ประกอบการ ภายใต้หัวข้อ “ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศฯ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมพบปะผู้ประกอบการ ภายใต้หัวข้อ “ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2567 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 115 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมพบปะกับผู้ประกอบการ ภายใต้หัวข้อ The 2nd BALA Forum on Business for Sustainable Environment (ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ ข่วงวัฒนธรรมเวียงเจ็ดลิน  มทร.ล้านนา โดยได้รับเกียรติจาก นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมี การเสวนาภายในงาน หัวข้อ ทิศทางการขับเคลื่อน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายชัชวาล ทองดีเลิศ ประธานสภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่, รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ และการเสวนาหัวข้อ “โอกาสและความท้าทาย ของผู้ประกอบการ สู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน” โดย นายอนุพงษ์ เร่งเร็ว รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดเชียงใหม่, นายธีรศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ์ อดีตผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงานและอดีตพลังงาน จังหวัดเชียงใหม่ และนายสมเกียรติ มีธรรม ประธาน สถาบันอ้อผญา (องค์กรสาธารณประโยชน์) อีกทั้งยังมีบูธแสดงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา