โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Young Innovators Programme  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Young Innovators Programme


ด้วย Singapore Polytechnic  มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มทร.ล้านนา จำนวน 3 รายเพื่อเข้าร่วมโครงการ Young Innovators Programme ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 1-12 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักนวัตกรรมรุ่นใหม่ เน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

ผู้สนใจสามารถ สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ โทรศัพท์ 053-924111 ต่อ 1001 หรือทาง Facebook : Oir Rmutl และทาง e-mail : oir_rmutl@hotmail.com หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559