โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม JOB FAIR By RMUTL | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม JOB FAIR By RMUTL


งานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม JOB FAIR By RMUTL ในวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณโถงใต้ถุนอาคารเรียนรวม ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการและการรับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก และการลงทะเบียนเพื่อรับการเข้าสัมภาษณ์งาน (กรุณาเตรียมแฟ้มสะสมงานและเอกสารที่จำเป็นในการสมัครงานมาด้วย) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.035-921444 ต่อ 1402