โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร


ประกาศหมายเลขประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ลิงค์ประกาศหมายเลข