โลโก้เว็บไซต์  ฮดน้ำดำหัวสะหรี๋ปี๋ใหม่เมือง-สระเก้าดำหัวคณาจารย์ อาวุโส คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ฮดน้ำดำหัวสะหรี๋ปี๋ใหม่เมือง-สระเก้าดำหัวคณาจารย์ อาวุโส คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน "ฮดน้ำดำหัวสะหรี๋ปี๋ใหม่เมือง" สระเก้าดำหัวคณาจารย์อาวุโส คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ในวันอาทิตย์ ที่ 23 เมษายน 2560 ณ ลานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงใหม่ เวลา 08.00 - 13.00 น. "บริหารฯหมู่เฮา สระเกล้า ดำหัว ดาหอมตอมคัว น้อมจิต-ตั๋ว....สูมา"