โลโก้เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ โครงการวิจัย  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ โครงการวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 164 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ โครงการวิจัย "ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์"ในการนี้ คณะกรรมการดำเนินการใคร่ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการดังกล่าว ตามเอกสารแนบนี้


สามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ >> คลิก <<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา