โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 71 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัด ศูนย์งานวิจัยจะจัดสัมมนาเรื่อง  " ครบเรื่อง...เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ"  ในวันจันทร์  ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่  โดยผู้สนใจสามารถลงเบียนเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวได้ที่ hpps://goo.gl/forms/6HbM5KgaXFC2SzG13 หรือ คลิกลิงค์ที่แนบมานี้ >> คลิก <<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา