โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง


ด้วย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัด ศูนย์งานวิจัยจะจัดสัมมนาเรื่อง  " ครบเรื่อง...เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ"  ในวันจันทร์  ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่  โดยผู้สนใจสามารถลงเบียนเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวได้ที่ hpps://goo.gl/forms/6HbM5KgaXFC2SzG13 หรือ คลิกลิงค์ที่แนบมานี้ >> คลิก <<