โลโก้เว็บไซต์ วิศวกรรมเครืองกลจัดพิธีไหว้ครูสาขา ประจำปี 2560 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

วิศวกรรมเครืองกลจัดพิธีไหว้ครูสาขา ประจำปี 2560


คณาจารย์และนักศึกษาปวส ช่างยนต์และวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมใจร่วมจัดพิธีไหว้ครูประจำสาขา ประจำปี 2560 ในช่วงเช้าเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และในภาคบ่ายเป็นพิธีไหว้ครูประจำสาขาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในการแสดงความเคารพและมอบตัวเป็นศิษย์ และสร้างความสามัคคีของรุ่นพี่ รุ่นน้องในสาขา จัดขึ้น ณ อาคารช่างยนต์ 1 มทร.ล้านนา