โลโก้เว็บไซต์ แจ้งเรื่องการตัดสูทพิธีการรอบตกค้าง | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

แจ้งเรื่องการตัดสูทพิธีการรอบตกค้าง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 189 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ขณะนี้ คณะฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบจำนวนนักศึกษาที่ตกค้าง และประสานงานกับร้านค้าเพื่อกำหนดระยะเวลาตัดสูทพิธีการรอบตกค้าง

     **หากได้วันเวลา และจำนวนนศ.     ที่ชัดเจนแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง กรุณาติดตามข่าวสารได้ทางหน้า website นี้ค่ะ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา