โลโก้เว็บไซต์ แจ้งเรื่องการตัดสูทพิธีการรอบตกค้าง | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

แจ้งเรื่องการตัดสูทพิธีการรอบตกค้าง


    ขณะนี้ คณะฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบจำนวนนักศึกษาที่ตกค้าง และประสานงานกับร้านค้าเพื่อกำหนดระยะเวลาตัดสูทพิธีการรอบตกค้าง

     **หากได้วันเวลา และจำนวนนศ.     ที่ชัดเจนแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง กรุณาติดตามข่าวสารได้ทางหน้า website นี้ค่ะ