โลโก้เว็บไซต์ สกอ.ขอเชิญร่วมงานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

สกอ.ขอเชิญร่วมงานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญร่วมงานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 18TH Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2560 (คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม)