โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 6 พื้นที่ ครั้งที่ 1  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 6 พื้นที่ ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 378 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 6 พื้นที่ ครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560 

(ขออภัยอย่างสูงเนื่องจากกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งหนังสือ) ภายในวันนี้จะดำเนินการจัดส่งให้ทาง E-office และ E-mail ผู้ประสานงานทุกพื้นที่ค่ะ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการเบิกจากโครงการฯ 

(ขอให้พื้นทีใช้รถมหาวิทยาลัยเท่านั้น หากรถไม่ว่างหรือติดภารกิจ จะขอให้เบิกเป็นค่าโดยสาร เนื่องจากงบประมาณการจ้างเหมาไม่เพียงพอ)

----------------------------------------------------------

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์(ส่วนกลาง) เชียงใหม่ จะได้ดำเนินงานจัดโครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  6 พื้นที่ ครั้งที่ 1 ขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ในปีนี้ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ส่วนกลาง) เชียงใหม่ จะได้จัดโครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ 6 พื้นที่ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในปีถัดไป ในช่วงเดือนมกราคม 2561 โดยให้มีการจัดสัมมนาทางวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาการ ประกอบด้วย 5  กิจกรรม  คือ  

กิจกรรมที่ 1 ประกวดแผนธุรกิจ

กิจกรรมที่ 2 การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ

กิจกรรมที่ 3 การแสดงนิทรรศการผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา

กิจกรรมที่ 4 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (The Best Practice) ของนักศึกษา

กิจกรรมที่ 5 การแข่งขันทักษะด้านอาหารและเครื่องดื่ม (การท่องเที่ยวและการบริการ)


โดยมีกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดร่วมด้วย อาทิเช่น

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  จัดโดย งานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

2.EIC Academic Forum  การแข่งทักษะ กับ academic presentation จัดโดย หลักสูตรอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

3.โครงการ "ฉลอง 60 ปี กาดหมั้ว คัวกิ๋น ย้อนถิ่น เวียงเจ็ดลิน"  จัดโดย สาขาบริหารธุรกิจ บริเวณลานชั้น 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา