โลโก้เว็บไซต์ โครงการ น้อมนำคำสอน ย้อนมองตัวตน จากอาจารย์อาวุโส (วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ประจำปี 2560) | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

โครงการ น้อมนำคำสอน ย้อนมองตัวตน จากอาจารย์อาวุโส (วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ประจำปี 2560)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 กันยายน 2560 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 173 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการ น้อมนำคำสอน ย้อนมองตัวตน จากอาจารย์อาวุโส (วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ประจำปี 2560) ณ ห้องเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยในปี 2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการจำนวน 3 ท่าน และลาออกจากราชการ 1 ท่าน ซึ่งเป็นบุคลากรที่มี ส่วนสำคัญในการร่วมพัฒนาคณะฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้แก่

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา โชติเสถียรกุล         เกษียณอายุราชการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศตวรรณ    พิกุล               เกษียณอายุราชการ

3. อาจารย์สุทธิศักดิ์          ประสิทธิ์บุรีรักษ์         เกษียณอายุราชการ

4. อาจารย์อัปษร             ธรรมสโรช                ลาออกจากราชการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา