โลโก้เว็บไซต์ ประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง ภาคเรียนที่ 2/2560 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง ภาคเรียนที่ 2/2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 ธันวาคม 2560 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 92 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศแจ้งนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง ภาคการศึกษาที่ 2/2560

>>คลิกดูประกาศ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา