โลโก้เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 มกราคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 539 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ดังรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย >> คลิก <<  หรือ สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://mfa.job.thai.com


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา