โลโก้เว็บไซต์ Asian Institute of Technology_AIT | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

Asian Institute of Technology_AIT

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 มกราคม 2561 โดย นายนรินทร์ จิวิตัน จำนวนผู้เข้าชม 486 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวันที่ 29 มกราคม 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก M Zia Islam จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology : AIT ) เข้าแนะแนวการศึกษาต่อทางวิชาการและด้านงานวิจัยร่วม โปรแกรมหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงทุนการศึกษา ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ณ ห้อง บธ 3 - 202
รายละเอียด ดังนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา