โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชมคอนเสิร์ตปลอดบุหรี่และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอเชิญชมคอนเสิร์ตปลอดบุหรี่และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 147 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จึงขอเชิญชวนให้ผู้บริหาร บุคลากรด้านการศึกษา นักเรียนและนักศึกษาในสังกัดของท่าน ร่วมชมปลอดบุหรี่ ในวันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 - 22.00 น. ณ ลานกิจกรรมประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา