โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันดนตรีสตริงคอมโบ ในงานสัปดาห์ห้องสมุด:นักเขียนพบนักอ่าน | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันดนตรีสตริงคอมโบ ในงานสัปดาห์ห้องสมุด:นักเขียนพบนักอ่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 288 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินการจัดการประกวดแข่งขันสตริงคอมโบ ในงานสัปดาห์ห้องสมุด:นักเขียนพบนักอ่าน ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันสตริงคอมโบ แก่นักเรียน นัศึกษา ที่สนใจ เข้าร่วมการประกวดดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารแนบ  >> คลิก <<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา