โลโก้เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน Smart Heart presents Pet Variety @ Chiangmai ตอน สีสันลายจุด | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน Smart Heart presents Pet Variety @ Chiangmai ตอน สีสันลายจุด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 172 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เนื่องด้วยฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้กำหนดจัดงาน Smart Heart presents Pet Variety @ Chiangmai ตอน สีสันลายจุด ซึ่งมีกำหนดจัขึ้นในระหว่างวันที่ 8 - 11 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 - 19.00 น. ณ เชียงใหม่ออลล์ ศูนย์การค้าเซ้นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต ดังเอกสารแนบนี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา