โลโก้เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 291 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคปกติ ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้   >> คลิก << 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา