โลโก้เว็บไซต์ โครงการ ASEM Work Placement Programme | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

โครงการ ASEM Work Placement Programme

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 306 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานอย่างสมดุลระหว่างฝ่ายเอเชียและยุดรป และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการทำงานข้ามวัฒนธรรม ืั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่  >> คลิก << 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา