โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 304 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยรังสิตจะมีการแข่งขันแผนธุรกิจ(ASEAN Virtual Business Plan Competition) ขึ้นในวันจันทร์ ที่ 7 พฤาภาคม 2561 ทั้งนี้การแข่งขันแผนธุรกิจนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก รัฐบาลออสเตรเลีย สำนักงานการต่างประเทศและการค้า(Australia Government, Department of  Foreign Affairs and Trade) Australia-ASEAN Council AAC โดยเป็นการร่วมกันระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย คือ University of New England (ประเทศออสเตรเลีย) Universiti Teknologi MARA (ประเทศมาเลเซีย) และ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงขอเชิญท่านส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจ โดยมีรายละเอียดการแข่งขันดัง นี้         >> คลิก << 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา