โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 1262 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2561 - 2561 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่บุคลากรภายในคณะฯ กว่า 50 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี  พรรณวิเชียร จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาเป็นวิทยากรสำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะฯ ร่วมกัน โดยมุ่งสู่เป้าหมายและบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ. ลักษวรรณ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา